• Fish Collagen Peptides

    Fiskekollagenpeptider

    Fisk kollagen peptiderutvinnes fra marin fisk. Det er forurensningsfritt med god smak, og effekten er tydeligere. Den er rik på ernæring og har høy løselighet i vann.

  • Bovine Collagen Peptides

    Bovine kollagenpeptider

    Storfe kollagen med en molekylvekt mindre enn 800 dalton, er et oligomerpeptid som virker på menneskekroppen eller huden og har god permeabilitet og absorberbarhet.